+31 621841990

Opdrachtgevers

Vanaf 2018 hebben we met plezier samengewerkt met de volgende opdrachtgevers;

Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Doetinchem

Samenwerkingsverband van scholen voor primair onderwijs Friesland

Samenwerkingsverband Passend onderwijs VO 22.01 (Midden Drenthe)

Samenwerkingsverband 23-02 Enschede

Samenwerkingsverband LHA

Gemeenten de Liemers

Po-raad; project GWGB (goed worden, goed blijven) en project ROOK (regie op onderwijskwaliteit

Scholengroep OPRON in Veendam

Stichting De Haagse Scholen

Stichting PROO Leiden

SCOL Leiden

Basisschool de Meander Drachten

Veluwse Onderwijs Groep en AVOO Apeldoorn

Stichting Condor Beek-Ubbergen

Stichting KOLOM Amsterdam

VPCO Hasselt

Stichting Cambium Heerde

Stichting PROLOOG Leeuwarden

Stichting SOOOG Oostwold

Stichting schOOL Lelystad

Stichting Leerplein055 Apeldoorn

Stichting AVES Emmeloord

Stichting Gelderveste Vorden

Stichting Paraat Ulft

Stichting OPOS Slochteren

 

Daarnaast heeft H&H de afgelopen jaren opdrachten uitgevoerd voor de volgende opdrachtgevers:

Andreas College Katwijk, Platform Praktijkonderwijs, Cals College Nieuwegein, Praktijkscholen Limburg, Commissie Meijerink. Expertgroep Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen, Connectcollege Echt, Projectbureau lumpsum primair onderwijs, Raayland College Venray, Reformatorische samenwerkingsverbanden WSNS, regio Barendracht, ROC Deltion, Gemeente Kampen, ROC Friese Poort, Gemeente Zeewolde, ROC Rijn IJssel, ROC West-Brabant, Inspectie voor het onderwijs, Samenwerkingsverbanden WSNS Alkmaar en omstreken, Kalsbeek College Woerden (VO), Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling (LCTI), Landelijke projectorganisatie Leerlingenzorg in het VMBO en het praktijkonderwijs, Landelijke projectorganisatie Kwaliteit Speciaal, Stichting Flore Alkmaar, Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Nederlandse Montessori Vereniging, VO-Raad, O.b.s. Valkenhorst, VOS ABB, Openbaar onderwijs Assen Plateau, IJsselgroep, Oranje Nassau College Zoetermeer, Pleysierschool, Christelijk Lyceum Delft, Landelijke projectorganisatie Passend onderwijs, Samenwerkingsverband WSNS Duin- en bollenstreek, Samenwerkingsverband WSNS Doetinchem, Samenwerkingsverband WSNS Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, CSG Willen de Zwijger, Edese Schoolvereniging, Gemeente Dronten, Gemeente Noordoostpolder, Gemeente Enschede, Gemeente Zwolle, Openbaar Primair onderwijs Lelystad, Koninklijke Kentalis, Samenwerkingsverband VO Arnhem, Projectbureau Kwaliteit PO, Zonnehuizen Kind en Jeugd, WK advies, Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe (SKOFV), PO-Raad, Interconfessioneel samenwerkingsverband WSNS Lelystad, Regionaal netwerk Passend onderwijs Lelystad, Regionaal netwerk Passend onderwijs Doetinchem, Penna Onderwijsadvies, Samenwerkingsverband VO Perspectief, Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems (PO), WEC-Raad, Gemeenten De Liemers, School aan Zet), PO-Raad , VO-Raad (begeleiding visitaties), Edese schoolvereniging, Stichting Veluwse onderwijsgroep (audits PO en VO), VGPO Oosthoek, Stichting Kans en Kleur Wijchen, Maarlandschool Brielle, Stichting School Lelystad, Stichting Wereldkidz Zeist, Stuurgroep passend primair onderwijs Friesland, Swv passend primair onderwijs Doetinchem, Swv passend primair onderwijs Lelystad, Swv passend primair onderwijs Stromenland, Swv passend primair onderwijs Apeldoorn, Swv passend primair onderwijs Barneveld, Swv passend primair onderwijs Kampen, Swv passend voortgezet onderwijs Friesland, Swv Rijn en Gelderse vallei, Netwerk de Walden, Stichting Orion, SCPO Noordoostpolder, AVES Noordoostpolder, Scholengroep OPRON Stadskanaal, Panta Rhei: basisschool PIUS X Voorburg, Swv passend primair onderwijs Emmen, Stichting Speciaal onderwijs Almere, Swv passend primair onderwijs Oss e.o, Provincie Groningen (provinciale audits), De Basis en Primus Heerenveen en Joure, Stichting Baasis Zuidlaren (audits), Stichting Catent (audits), Willem de Zwijger Schoonhoven, Brabantse Wal (VO), Stichting Cambium, Stichting Essentius, IKC IJmond en Velserbroek, Stichting Dongeradeel, OSG Sevenwolden, VPCO Hasselt, Openbaar onderwijsgroep Groningen (o2g2).

Ons motto is

Keep it simple