+31 621841990

Even voorstellen

Petra Heegsma,

Drs. Petra Heegsma was na afronding van haar studie onderwijskunde werkzaam bij de Inspectie voor het onderwijs bij de evaluatie van het basisonderwijs door de Commissie Evaluatie Basisonderwijs (CEB).

 

Vervolgens heeft zij zich als onderwijsadviseur bij de Stichting Onderwijsvoorrang Lelystad gericht op de ontwikkeling en verbetering van het taalbeleid en het taalonderwijs op de OVB-scholen in Lelystad. Vanaf 1995 was zij werkzaam bij de Schoolbegeleidingsdienst IJsselmeerpolders (SBDIJ). Naast het begeleiden van individuele scholen was zij beleids- en onderwijsadviseur GOA voor gemeenten en schoolbesturen. Vanaf 2001 was zij accountmanager in dienst van de IJsselgroep voor alle besturen en scholen voor primair onderwijs in Flevoland.

 

In 2006 heeft zij vol overgave de overstap gemaakt naar het zelfstandig ondernemerschap. Sinds 2007 is zij verantwoordelijk voor de aansturing van het samenwerkingsverband primair passend onderwijs Doetinchem. Zij is betrokken geweest bij de werkzaamheden van Projectbureau Kwaliteit van de PO-raad en werkte als expert en projectleider bij het landelijk programma School aan Zet. Sinds 2014 is zij analist bij het programma Goed Worden Goed Blijven (GWGB en GWGB+) van de PO-raad. Zij voert analyses uit op onvoldoende en zeer zwakke scholen.

 

Daarnaast ondersteunt en begeleidt zij scholen, gemeenten, samenwerkingsverbanden en besturen bij de implementatie van veranderingen en verbeteringen, vooral op het gebied van passend onderwijs, kwaliteitszorg en auditing.  In 2016 was zij een half jaar interim bestuurder.

Naast haar werkzaamheden in het onderwijs heeft Petra een aantal toezichthoudende functies. Vanaf 2012 is zij lid van de RvC bij Zuidberg Techniek in Ens. Vanaf oktober 2019 is zij gestart als lid van de RvT bij Vario Onderwijsgroep. Onder deze stichting vallen het Zuyderzee Lyceum, Caleido, X-tuur en de Bonifatiusmavo en het Zuyderzee Lyceum in Lemmer. Tot slot is zij vanaf augustus 2020 lid van de RvC van Concern voor Werk. Concern voor werk voert de sociale werkvoorziening uit voor de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder en Urk. 

 

 

Petra Heegsma is bereikbaar via:
Email: heegsma@henh.org
Telefoon: 06-21841990

Ons motto is

Keep it simple