+31 621841990

Passend onderwijs

Iedere leerling op de juiste plek om zich zo optimaal te kunnen ontwikkelen. Dat is de kern van passend onderwijs. H&H ondersteunt besturen en samenwerkingsverbanden bij het vormgeven van passend onderwijs.

Onze activiteiten bestrijken een breed terrein:

  • Leiding geven aan samenwerkingsverbanden.
  • Ondersteuning en begeleiding van samenwerkingsverbanden.
  • Schoolondersteuningsprofielen opstellen en begeleiden.
Schoolondersteuningsprofielen

H&H is onderdeel van de Q3-groep. In de Q3-groep werken 3 adviesbureaus samen. Samen met Infotopics en Penna onderwijsadvies hebben wij een partnerschap om samenwerkingsverbanden, besturen en scholen te ondersteunen bij het opstellen van en werken met schoolondersteuningsprofielen (sop) in het kader van passend onderwijs. Het gedigitaliseerde sop van Q3 kenmerkt zich door eenvoud en kwaliteit met een minimum aan bureaucratische last. Meer informatie kunt u vinden op www.q3groep.nl.