+31 621841990

Passend onderwijs

Iedere leerling op de juiste plek om zich zo optimaal te kunnen ontwikkelen. Dat is de kern van passend onderwijs. H&H ondersteunt besturen en samenwerkingsverbanden bij het vormgeven van passend onderwijs.

Onze activiteiten bestrijken een breed terrein:

  • leiding geven aan samenwerkingsverbanden (ook in een interimsituatie)
  • ondersteuning, feedback en coaching samenwerkingsverbanden, OPR, OOGO
  • geven van beleidsadviezen op basis van onderzoek
  • schoolondersteuningsprofielen opstellen en begeleiden
  • opstellen en begeleiden tot stand komen ondersteuningsplan.


Schoolondersteuningsprofielen

Samen met andere organisaties hebben wij binnen Q3 een partnerschap om samenwerkingsverbanden, besturen en scholen te ondersteunen bij het opstellen van en werken met schoolondersteuningsprofielen (sop) in het kader van passend onderwijs. Het gedigitaliseerde sop van Q3 kenmerkt zich door eenvoud en kwaliteit met een minimum aan bureaucratische last. Meer informatie kunt u vinden op www.q3groep.nl.