+31 621841990

MasterMeter

De “MasterMeter” is een gedigitaliseerd instrumentarium voor kwaliteitszorg, dat kan worden gebruikt op de I-Phone, tablet en via internet. Op een simpele manier kunnen de instrumenten worden uitgezet naar deelnemers. Het gaat om een observatie instrument, instrumenten voor zelfevaluatie en tevredenheid van deelnemersgroepen en eventuele eigen instrumenten.

De APP ‘observatie’ is bijvoorbeeld bedoeld voor:

  • leraren die naar zichzelf willen kijken of naar een collega om zo (van elkaar) te leren
  • het management om de kwaliteit van lessen te observeren in het kader van kwaliteitszorg
  • opleiders en begeleiders bij coachen van studenten en leraren (in opleiding).

Voor meer informatie over de De “MasterMeter” en de mogelijkheden voor uw organisatie kunt u contact met ons opnemen.