+31 621841990

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is het beantwoorden van de vragen:plan-do-check-act

 • Doen we de goede dingen?
 • Doen we die dingen ook goed?
 • Hoe weten we dat?
 • Vinden anderen dat ook?
 • Wat doen we met die wetenschap?

Kern is dat kwaliteitszorg wordt ingebed in de kwaliteitscyclus (PDCA).

H&H ziet kwaliteitszorg als een aanpak en proces om scholen beter te maken. Daarmee is kwaliteitszorg gericht op de (verdere) ontwikkeling van organisaties. Geen ‘papieren tijgers’ maar stappen zetten ‘van goed naar beter’.

Onze activiteiten zijn gericht op:

 • het doorlichten van de kwaliteitszorgsystematiek en de werking ervan en het geven van adviezen op dit terrein
 • het (her)inrichten van het kwaliteitszorgsysteem
 • het ontwikkelen van een kwaliteitshandboek en van procedures
 • het opstellen van plan- en verantwoordingsdocumenten of het geven van feedback hierop.
 • het organisaren en begeleiden van audits en visitaties
 • het begeleiden bij de implementatie van instrumenten en het verzorgen van rapportages.

Ons motto is

Keep it simple