+31 621841990

Disclaimer

Deze website is een uitgave van Hoffmans & Heegsma BV. We houden deze site geregeld bij. We garanderen daarbij niet dat alle informatie altijd compleet, actueel en precies is.

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informatie op deze website.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Hoffmans & Heegsma BV, het gebruik van de informatie van deze website of de eventuele tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

De websites van derden waarnaar op deze website links zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, worden niet door Hoffmans & Heegsma BV gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Hoffmans & Heegsma BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoffmans & Heegsma BV.

Ons motto is

Keep it simple