+31 621841990

Even voorstellen

Cor Hoffmans,

Drs. Cor Hoffmans was twintig jaar werkzaam in het PO, VO en MBO, als leraar en daarna in directiefuncties.

Vanaf 1990 was hij als hoofd van de afdeling Vernieuwing Basisonderwijs bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en co-auteur van de notitie ‘Weer samen naar school’ en auteur van de eerste evaluatie van het basisonderwijs (“Zo hard gelopen en toch nog zover te gaan”).

 

Daarna stapte hij over naar de Inspectie waar hij elf jaar werkte als coördinerend inspecteur. Hij maakte deel uit van de Commissie Evaluatie Basisonderwijs en was auteur van het deelrapport ‘Onderwijs in de multiculturele samenleving’ en het eindrapport ‘Zicht op kwaliteit’. Daarna was hij projectleider bij de ontwikkeling van de toezichtkaders voor het PO, VO, SO en MBO en bij de voorbereiding van de vormgeving en de implementatie van de Wet op het onderwijstoezicht.

Vanaf 2003 is hij als projectleider betrokken geweest bij drie landelijke projecten op het gebied van de leerlingenzorg in het PO, VO en SO.

 

In 2006 heeft hij de overstap gemaakt naar het zelfstandig ondernemerschap. Hij is betrokken (geweest) bij de werkzaamheden van het informatiepunt passend onderwijs, het Projectbureau Kwaliteit van de PO-Raad en School aan Zet en bij het tot stand komen van diverse beleidsadviezen. Daarnaast ontwikkelt hij producten en ondersteunt en begeleidt hij scholen, gemeenten en besturen bij de implementatie van veranderingen en verbeteringen, vooral op het gebied van kwaliteitszorg en auditing.

Cor is vanaf 2019 nog beperkt inzetbaar voor H&H.

 

Cor Hoffmans bereikbaar via:

Email: hoffmans@henh.org

Telefoon: 06-51282169

Ons motto is

Keep it simple