+31 621841990

Audits en visitaties

H&H organiseert al vele jaren audits en visitaties op diverse terreinen. Ons uitgangspunt is steeds om dit samen met organisaties te doen, ondersteund door trainingen en begeleiding. Doel daarbij is steeds dat organisaties het uiteindelijk zelf gaan doen.

Afhankelijk van de wensen van de organisaties en het doel van de audit worden trajecten op maat ingericht. Het gaat om:

 • Kwaliteitsaudits/visitaties scholen: H&H organiseert deze audits samen met besturen en verzorgt trainingen voor management en auditoren. De opbrengst voor de school is een rapportage met aanbevelingen voor schoolontwikkeling.
 • Audits/visitaties onvoldoende en zeer zwakke scholen: H&H is betrokken bij het analyseren van onvoldoende en zeer zwakke scholen, het opstellen van verbeterplannen en het begeleiden van scholen bij verbetertrajecten.
 • Audits/visitaties besturen en samenwerkingsverbanden: H&H voert ook op bovenschools niveau audits uit. H&H heeft daarvoor een effectieve aanpak ontwikkeld.
 • Thematische audits/visitaties: H&H organiseert en begeleidt bij het uitvoeren van audits op thema’s die relevant zijn voor een organisatie. Een voorbeeld hiervan is het auditing op de realisering van passend onderwijs.
 • Hoofdstappen in het auditproces zijn:
    Op maat samenstellen van een draaiboek en instrumenten
    Training auditoren
    Begeleiding bij de uitvoering van de audits
  •  Evaluatie en overdracht
 • Externe audit: H&H voert ook audits uit om een onafhankelijk (extern) beeld te geven van een onderwijsorganisatie.

Ons motto is

Keep it simple