+31 621841990

Audits en visitaties

H&H organiseert al vele jaren audits en visitaties op diverse terreinen. Ons uitgangspunt is steeds om dit samen met organisaties te doen, ondersteund door trainingen en begeleiding. Doel daarbij is steeds dat organisaties het uiteindelijk zelf gaan doen.

Afhankelijk van de wensen van de organisaties en het doel van de audit worden trajecten op maat ingericht. Het gaat om:

  • Kwaliteitsaudits scholen: H&H organiseert deze audits samen met besturen en verzorgt trainingen voor management en auditoren. De opbrengst voor de school is een rapportage met aanbevelingen voor verbeteringen.
  • Audits onvoldoende en zeer zwakke scholen: H&H is betrokken bij het analyseren van onvoldoende en zeer zwakke scholen, het opstellen van verbeterplannen en het begeleiden van scholen bij verbetertrajecten.
  • Audits besturen en samenwerkingsverbanden: ook op het bovenschoolse niveau kunnen audits worden georganiseerd en ingericht.
  • Thematische audits: H&H organiseert en begeleidt bij het uitvoeren van audits op thema’s die relevant zijn. Een voorbeeld hiervan is het auditen van scholen op de realisering van passend onderwijs

Hoofdstappen in het auditproces zijn:

  • Op maat samenstellen van een draaiboek en instrumenten
  • Training auditoren
  • Begeleiding bij de uitvoering van de audits
  • Evaluatie en overdracht

Ons motto is

Keep it simple