+31 621841990

Advies en Ondersteuning

H&H is de sinds jaren nauw betrokken bij het tot stand komen van beleidsadviezen en het leiding geven aan of ondersteunen van projecten van (landelijke, provinciale en lokale) overheden en besturen.

Het betreft diverse activiteiten:

  • ondersteuning, feedback en coaching bestuurders en gemeenten
  • ondersteuning lerende netwerken (waaronder bestuurlijke netwerken)
  • geven van beleidsadviezen op basis van onderzoek aan gemeenten, besturen en samenwerkingsverbanden (op de terreinen onderwijs, vve, IKC e.d.)
  • interim management.

Ons motto is

Keep it simple